Prawie 10 milionów złotych na dodatkowe miejsca w żłobkach

W sumie niemal 10 milionów złotych trafi do siedmiu dolnośląskich gmin w ramach programu „Dolnośląskie żłobki II”. Dzięki temu w ciągu najbliższych trzech lat w regionie powstanie 240 nowych miejsc opieki dla najmłodszych.

W kwietniu tego roku samorząd województwa złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Dolnośląskie żłobki II” z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Liderem projektu jest samorząd województwa a realizatorami będą Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z gminami Długołęka, Brzeg Dolny, Kłodzko, Gromadka, Wińsko, Lądek Zdrój i Oleśnica. Gmina Wińsko otrzymała na ten cel ponad 620 tys. złotych, a Brzeg Dolny prawie 1,8 mln złotych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Głównym założeniem programu jest aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów prawnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka.

Dzięki dofinansowaniu utworzone zostaną nowe miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, a także zapewnione zostanie bieżące funkcjonowanie placówek przez okres 24 miesięcy – dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Oznacza to, że pieniądze będą mogły być przeznaczone na opłacenie wyżywienia i pobytu dzieci oraz wynagrodzeń opiekunów i kadry zarządzającej. Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu, zakupione zostanie wyposażenie, pomoce dydaktyczne dla dzieci.