Problem alkoholowy w naszej okolicy ? Czy widzicie go na co dzień ? Zmiany w przepisach o sprzedaży !

Rząd zaostrza przepisy tzw. alkoholowe. Samorządy będą mogły decydować o ograniczeniu picia w miejscach publicznych i decydować o liczbie punktów sprzedaży. W naszych gminach mamy ich aż 136, najwięcej w Brzegu Dolnym.

Alkohol w naszych gminach leje się strumieniami. Pijemy najczęściej w domach, ale w następnej kolejności wychodzimy na skwer, ławkę, idziemy do parku. Możemy kupić go prawie na każdym rogu.

W powiecie wołowskim mamy 136 punktów sprzedaży alkoholu. W Wołowie 53 punkty, Brzegu Dolnym – 57 (informacje pozyskane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na Rok 2017), w Wińsku- 26 (Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2018).  Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Co to oznacza?

Od teraz gminy mogą wyznaczyć maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla osiedli lub sołectw. Sprzedawcy napojów do 4,5% również będą musieli wystąpić o koncesję do gminy.

Kiedy gdzie i jak kupimy alkohol? Dowiedz się tego już dzisiaj na eprasa.pl oraz na stronach tygodnika Kurier Gmin