Przekaż część podatku na leczenie Fabiana i budowę ośrodka dla niepełnosprawnych

Przyłącz się do akcji Kuriera Gmin “Oddaj chorym swój 1%”. Pomocy potrzebuje Fabian Kaczmaryn z Brzegu Dolnego, który choruje na zanik mięśni. Pieniądze na budowę ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczo – wychowawczego zbiera Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.

Chłopiec ma 7 lat, mieszka w Brzegu Dolnym. Zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne`a. To choroba, w wyniku której dochodzi do stopniowego zaniku mięśni i pogarszania się sprawności. Wszystkie typy zaniku mięśni są obecnie chorobami nieuleczalnymi, dlatego głównym zadaniem jest utrzymanie osoby chorej w możliwie jak najlepszej kondycji fizycznej oraz maksymalne wydłużenie jego życia.

Fabian dzielnie walczy z chorobą, aby chodzić i być sprawnym fizycznie jak najdłużej. Konieczna jest ciągła rehabilitacja chłopca, a ilość zabiegów refundowanych przez NFZ nie wystarcza. Dużą pomocą ograniczającą postęp choroby są ćwiczenia na turnusach rehabilitacyjnych, które kosztują. Jeden dwutygodniowy wyjazd to wydatek rzędu 5 tysięcy zł.

Dane do wpisania przy rozliczeniu podatkowym:

KRS: 0000303590

Cel szczegółowy: Fabian Kaczmaryn (240-0112)

Można też pomóc Fabianowi dokonując wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 1575 1000 0023 3289 4001

z dopiskiem Fabian Kaczmaryn (240-0112)

Działają od 20 lat

Jako Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie działają już od ponad 20 lat, coraz bardziej angażując się w to, by swoim podopiecznym stworzyć warunki, w których mogą najlepiej funkcjonować. Wiedząc, że w powiecie wołowskim nie istnieje ośrodek, w którym kompleksowo udzielane byłoby wsparcie opiekuńcze, rehabilitacyjne i edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością, rozpoczęli budowę Niezwykłej Krainy.W nowo powstałym ośrodku planują realizację następujących zadań: rehabilitacja ruchowa, wczesne wspomaganie, placówka niepubliczna pozwalająca na wypełnianie obowiązku szkolnego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, specjalistyczne gabinety terapeutyczne – pedagog, psycholog, neurologopeda, logopeda, EEG-biofeedback, specjalistyczne gabinety lekarskie, dogoterapia, arteterapia, poradnictwo dla rodzin i osób niepełnosprawnych, pobyt stały dla 21 osób niepełnosprawnych.

Do stworzenia Niezwykłej Krainy zainspirowała ich historia trojga rodzeństwa Krysi, Andrzeja i Kazia. Od ponad 50 lat zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, co ich nie ogranicza w czerpaniu radości z codziennych czynności. Największą troską ich matki jest los jej dzieci w momencie kiedy jej zabraknie w ich życiu. Realne jest zagrożenie, że w takiej sytuacji rodzeństwo zostanie rozdzielone między różnymi domami opieki społecznej. Stowarzyszenie nie godzi się na takie działanie, dlatego  dla ich podopiecznych i innych osób z niepełnosprawnością mieszkających w naszym powiecie, tworzą Niezwykłą Krainę. Kolejnym powodem dla, którego podjęli się tak niezwykłego przedsięwzięcia, jest fakt że zrzeszają ponad 100 osób niepełnosprawnych z powiatu wołowskiego, jednak obecne warunki metrażowe nie pozwalają na wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych zgłaszających się do SON. Niezwykła Kraina będzie to miejsce, w którym podopieczni stowarzyszenia, ale także inni mieszkańcy powiatu wołowskiego znajdą swoje miejsce na świecie, dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.  Niezwykła Kraina  będzie to 3 kondygnacyjny budynek,  gdzie znajdzie placówka edukacyjna, przedszkole integracyjne, warsztaty zajęciowe i rehabilitacja

Przekazanie 1% podatku – krok po kroku

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134, PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

(źródło: jedenprocent.pl)

Nasza Redakcja czeka na zgłoszenia z krótkim opisem działalności, zdjęciem, numer KRS i historią osoby potrzebującej wsparcia. Informacje prosimy wysyłać na adres redakcja@kuriergmin.pl z dopiskiem “1%”.