PUP ma pieniądze. Można założyć własną firmę

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie przyjmuje wnioski od osób, które chciałyby otrzymać dotację na założenie własnej firmy lub skorzystać ze szkoleń i staży.

W zeszłym tygodniu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia, aby wskazać nowe projekty i propozycje PUP. Dyrektor Robert Stępień pochwalił się, że ma do rozdysponowania w sumie ponad 5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP. Te, które zostaną skierowane do realizacji, będą finansowane z trzech źródeł. Gminy i powiat otrzymają łącznie 80 staży. Dyrektor Stępień wskazał na możliwości, z których warto skorzystać przy przydzielaniu staży, bonów stażowych, refundacji itp.

Zaplanowano także pozytywne rozpatrzenie wniosków złożonych przez bezrobotne osoby w wieku do 29 lat, które spełniają łącznie 3 warunki: nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.