Raport sanepidu: 100 mieszkańców powiatu na kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie poinformował, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objętych jest obecnie 100 osób, w tym:

  • Gmina Brzeg Dolny 64 osoby
  • Gmina Wińsko 11 osób
  • Gmina Wołów 25 osób

Spośród wszystkich 100 osób objętych kwarantanną, 57 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.