Ruszają akcje prewencyjne “Bezpieczne Wakacje” i “Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Wzorem lat ubiegłych policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w okresie poprzedzającym wakacje i podczas ich trwania prowadzić będą działania profilaktyczne, a następnie kontrolne na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z letniego wypoczynku, a szczególnie dzieci i młodzieży. Działania powyższe prowadzić będą do ograniczenia negatywnych zjawisk wynikających z braku właściwej opieki ze strony rodziców, opiekunów, organizatorów wakacyjnego wypoczynku, mogących być przyczyną utonięć, wypadków drogowych oraz przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę małoletnich i przez nieletnich.

Warto zapamiętać !

Bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w dużej mierze zależy od nas samych. Wielu tragedii można uniknąć, gdy rodzice i opiekunowie wykazują się rozwagą i przezornością oraz interesują się gdzie, z kim i w jaki sposób ich pociechy spędzają czas wolny. W związku z tym należy :

 • Zapewnić dzieciom i młodzieży stałą i właściwą opiekę,
 • nie pozostawiać najmłodszych dzieci nawet na krótka chwilę bez opieki szczególnie podczas wypoczynku nad wodą,
 • w czasie wykonywania prac polowych pozostawić dzieci pod opieką znajomych osób dorosłych,
 • czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w miejscach większego skupiska ludzi,
 • często rozmawiać z dziećmi na temat różnych sytuacji sprzyjających niebezpieczeństwom oraz sposobów ich unikania.

Rodzicom dzieci, które pierwszy raz wyjeżdżają na kolonie , obozy, radzimy :

 • sporządzić spis rzeczy i przedmiotów jakie dziecko zabierze ze sobą,
 • odpowiednio oznakować rzeczy,
 • nie dawać dziecku rzeczy drogich i cennych,
 • nie dawać dziecku zbyt dużej sumy pieniędzy,
 • starać się by dziecko wyjeżdżało na wypoczynek w towarzystwie innych dzieci, które zna.

  Rodzicom nastolatków, które pragną spędzić wakacje samodzielnie, radzimy aby :

  • przestrzegali je przed zbytnia ufnością wobec osób poznanych podczas wypoczynku,
  • nakłaniali do korzystania z obozowisk wyznaczonych i przystosowanych do tego celu,
  • często kontaktowali się z nimi i uzyskiwali informacje na temat aktualnego ich miejsca pobytu,
  • nakłaniali do korzystania z publicznego środka transportu .

  Rodziców dzieci i młodzieży pozostającej podczas wakacji w miejscu zamieszkania informujemy :

  • w okresie wakacji dzieci i młodzież bardziej niż w roku szkolnym narażone są na kontakt z narkotykami, dlatego baczniej należy się przyglądać zachowaniu wychowanków. Nagła zmiana zachowania ( agresja, ospałość ) może wynikać z kontaktu dziecka z substancjami odurzającymi. Posiadanie przez dziecko zawiniątek z folii aluminiowej, małych woreczków foliowych, szklanej lufki do papierosów, opakowań plastikowych po kliszy do aparatu może świadczyć , że dziecko ma już kontakt z narkotykami.
  • Dlatego drodzy rodzice należy stale pogłębiać wiedzę na temat substancji odurzających ich sposobu działania i wyglądu a wszystko to po to by skutecznie i w porę zapobiegać tragedii.
  • Dziwne zachowania dziecka może wynikać również z kontaktu małoletniego z alkoholem, który często bez problemów można nabyć w sklepach. Dlatego w przypadku stwierdzenia odurzenia się dziecka alkoholem należy dążyć do ustalenia z jakiego źródła pochodził alkohol oraz kto go udostępnił dziecku, a o tym fakcie powiadomić Policję.

  st. sierż. Marzena Pawlik

  KPP w Wołowie