Samorządowcy debatowali o przyszłości regionu, Polski i Europy

„Samorząd – Europa – Przyszłość” – to hasło przewodnie VI. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który odbył się 17 kwietnia w przestrzeniach kongresowych wrocławskiego stadionu. W zjeździe zorganizowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wzięli udział przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, ekspertów czy działaczy organizacji pozarządowych z całego regionu. Powiat Wołowski reprezentowali starosta Janusz Dziarski oraz wicestarosta Michał Gołąb.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat funkcjonowania samorządów, a motywem głównym były kwestie związane z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle procesów zachodzących obecnie w Polsce i Unii Europejskiej.

„Dobrze, że możemy wymieniać się poglądami dotyczącymi działalności samorządów, ponieważ każdy samorząd realizuje zbliżone, aczkolwiek, ze względu na potrzeby swoich mieszkańców, odmienne zadania. Zmiany, które zachodzą w Polsce i Europie – z jednej strony globalizacja, z drugiej zwiększenie świadomości obywateli dotyczącej bycia częścią lokalnej wspólnoty – pokazują jak dużą rolę odgrywają samorządy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych, ale także wskazują konieczność wspólnego planowania i działania samorządów, tak jak dzieje się to na płaszczyźnie powiatów za sprawą aktywnej działalności Związku Powiatów Polskich.” – mówi Starosta Powiatu Wołowskiego Janusz Dziarski

„Rozmawialiśmy również na temat edukacji zawodowej w kontekście runku pracy. Tutaj niezmiernie istotne jest dostosowywanie oferty szkół do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Obecnie, co mnie niezmiernie cieszy, przeżywamy zwrócenie się młodych ludzi w stronę szkolnictwa zawodowego, dlatego powinniśmy na bieżąco śledzić zapotrzebowanie rynku i odpowiednio reagować.” – dodaje starosta Janusz Dziarski.

Podczas Kongresu rozmawiano także o przyszłości kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej, a także o zaletach funkcjonowania w dobrze skomunikowanym obszarze. Wspólnym celem samorządowców subregionu wrocławskiego jest stworzenie nowoczesnej kolei aglomeracyjnej, a także wypracowanie szerokiej, wieloaspektowej oferty dla mieszkańców naszego subregionu.

„Wszystkim nam zależy, by działania samorządów przekładały się na lepsze warunki życia mieszkańców: dogodne połączenia kolejowe, to lepsza dostępność ofert pracy, szkół i uczelni, ale także dostęp do szerszej oferty kulturalnej; jeden elektroniczny bilet – taki jak wrocławska Urbancard – to ułatwienie dla podróżujących, ale także inne, dodatkowe korzyści; wzajemnie uzupełniająca się oferta szpitali, może poprawić ich funkcjonowanie. ” – mówi wicestarosta Michał Gołąb i dodaje – „12 kwietnia, na zaproszenie Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, spotkaliśmy się w gronie samorządowców, by wszystkie te postulaty wcielać w życie poprzez utworzenie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – dzięki któremu mieszkańcy odczują, że gminy i powiaty subregionu wrocławskiego to jeden duży i dobrze funkcjonujący organizm.”