Sołtys Pogalewa Małego składa rezygnację

Sołtys Pogalewa Małego składa rezygnację

Już ósmy rok w Pogalewie Małym sołtysem jest Paweł Uran, który jak się dowiedzieliśmy, chce zrezygnować z funkcji przed upływem kadencji. Jakie są powody rezygnacji i dlaczego sołtys nie poczeka do marca przyszłego roku?
Rezygnację z funkcji sołtysa Paweł Uran chciał złożyć już w ubiegłym roku, o czym powiedział mieszkańcom na zebraniu wiejskim. Z powodu braku kandydata na jego zastępcę kontynuował prace. Teraz oficjalnie mówi, że rezygnacje złoży jeszcze w tym roku, zaraz po zrealizowaniu i rozliczeniu funduszu sołeckiego.

– Dlaczego chce pan zrezygnować z funkcji?
– Dzisiaj to żaden przywilej, raczej powiedziałbym ogrom pracy, w której burmistrz nie był dla mnie żadnym wsparciem. Funkcja sołtysa dawno straciła swoja rangę i poważanie, a dzisiaj przedstawiciele wsi nie spełniają już tak ważnej roli jak za czasów naszych dziadków, kiedy sołtys był niemalże urzędnikiem.
– Źle się panu współpracowało z gminą, urzędnikami?