Twój Internet działa wolno? Sprawdź jego jakość i zgłoś reklamację!

Konsumenci często mają problemy z dochodzeniem swoich racji w sytuacji źle działającego internetu. Dotychczas każdą nieprawidłowość zgłaszali w formie reklamacji i spotykali się z różnymi rozstrzygnięciami. Najczęściej operator telekomunikacyjny oddalał reklamację uznając, iż usługa świadczona jest prawidłowo.

Od 1 grudnia 2018 roku konsumenci mogą sprawdzić czy usługa dostępu do Internetu jest właściwie realizowana przez operatora. Służy do tego narzędzie do monitorowania jakości internetu, które zostało certyfikowane przez Prezesa UKE. Wyniki pomiaru mogą być podstawą dochodzenia roszczeń w procesie reklamacyjnym. Aplikacja PRO Speed Test weryfikuje takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Mechanizm dostępny jest pod adresem pro.speedtest.pl. Składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Pomiar wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do testowania swojego Internetu.

Tekst opracowała: Katarzyna Staroń – doradca ds. konsumenckich