Tydzień pomocy ofiarom przestępstw!

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Prokuratora Rejonowa w Wołowie informuje, że w dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. organizowany jest “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem tej akcji jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu szerokiego kręgu podmiotów mogących udzielić pomocy.
W związku z powyższym w dniach od 19 do 25 lutego w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 2 od godz. 9.00 do godz. 15.00, a w dniach od 24 do 25 lutego od godz. 11.00 do 14.00 prokuratorzy dyżurni będą udzielać stosownych porad i informacji, zarówno w sprawach karnych jak i sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.
Wszystkie informacje udzielane będą bezpłatnie.