Uskorz wielki piękna wsią!

Uskorz Wielki piękną wsią
Ogrom pracy na rzecz wsi opłacił się mieszkańcom Uskorza Wielkiego. Zostali docenieni w konkursie “Piękna Wieś Dolnośląska 2018”. – Jestem dumna i szczęśliwa, że nasza wieś zajęła 3. miejsce. To nasz sukces, na który pracowaliśmy wspólnie od początku mojej kadencji – mówi Wiesława Sawa, sołtys wsi.

Marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa Mańkowska ogłosili wyniki tegorocznego, jubileuszowego konkursu “Piękna Wieś Dolnośląska 2018”. Wśród docenionych wsi, znalazł się Uskorz Wielki. Zajął bowiem 3. miejsce w kategorii “Najpiękniejsza wieś”.

– W ramach programu “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” w roku 2013 opracowaliśmy strategię rozwoju i przystąpiliśmy do jej realizacji – mówi Wiesława Sawa, sołtys wsi. – Przy dobrej współpracy i pomocy ze strony gminy przy pisaniu projektów, otrzymaliśmy 13 tys. zł z programu “Działaj Lokalnie”.  Celem projektów było stworzenie miejsc rekreacyjnych oraz integracja wielopokoleniowa. Pierwszym działaniem było wybudowanie boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym i ścieżką zmysłów, następnie powstało oczko wodne zbudowane z kamieni polnych z przystankiem rowerowym. Kolejnym etapem naszych działań było opracowanie i zamontowanie tablicy informacyjnej z aktualną mapą miejscowości i szlakiem rowerowym, oraz tabliczek z numerami domów.

Nasze sołectwo  bierze udział w wydarzeniach kulturalnych gminy – dodaje sołtys. – Robimy wystawy, na których prezentujemy talenty kulinarne naszych mieszkańców oraz ich rękodzieła. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy skansenu maszyn rolniczych i już powoli szukamy pomysłu na urządzenie naszego zabytkowego parku – informowała sołtys. – Chciałabym podziękować mieszkańcom Uskorza Wielkiego za aktywność i zaangażowanie w pracach poprawiających wizerunek naszej wsi – dodaje W. Sawa.