Uwaga! Podszywają się pod pracowników Urzędu Skarbowego i wysyłają e-maile

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Urzędu Skarbowego i informuje o zamiarze wszczęcia kontroli i koniecznością wypełnienia dokumentów wymienionych w załączniku.

Tego typu wiadomości są fałszywe i nie są wysyłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej – czytamy na internetowym Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej – Gov.pl.

Przypominamy, o tym by nie otwierać linków lub załączników zamieszonych w podejrzanych wiadomościach. Nie odpowiadajmy też do nadawcy, może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

Przykład fałszywego e-maila (pisownia oryginalna):

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pуzn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pуzn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspуlpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegуlnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentуw zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pуzn. zm.).

Zobacz też:

Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o zaległości na mikrorachunku podatkowym!

Uważaj na fałszywe wiadomości! Możesz stracić dużo pieniędzy

Na te SMSy nie odpowiadaj!