Uwaga płatnicy! Zmiany w PIT w 2019 roku

W 2019 roku wszyscy płatnicy mają tylko miesiąc na przygotowanie i wysłanie do administracji skarbowej PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R i PIT-40A. 

Dotychczas  płatnicy mieli czas na wypełnienie powyższego obowiązku do końca lutego. W 2019 termin ten został skrócony do końca stycznia.

Kolejną zmianą jest brak możliwości składania przez płatników informacji o dochodach w formie papierowej. Wszyscy bez wyjątku, również tacy, którzy zatrudniają do 5 pracowników, mają obowiązek przekazać w/w deklaracje wyłącznie w formie elektronicznej.

Bez zmian natomiast pozostaje termin (do końca lutego) przekazania przez pracodawców imiennej informacji dla zatrudnianych pracowników.

Wszystkie powyższe zmiany stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 roku.

W związku z obowiązkiem przesyłania informacji wyłącznie w formie elektronicznej należy już podjąć odpowiednie działania, aby móc w skróconym terminie się z niego wywiązać. Może to skutkować koniecznością zakupu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Innym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, które już taki podpis posiada. Niezbędne w tej sytuacji będzie również złożenie do urzędu skarbowego pełnomocnictwa UPL- 1, w którym wskazujemy osobę upoważnioną  do przesyłania w naszym imieniu deklaracji drogą elektroniczną.

Płatnik będący osobą fizyczną może wysyłać deklaracje swoich pracowników autoryzując wysyłkę kwota przychodu.

Pamiętać należy także, że prawidłowo wypełniona imienna deklaracja zawiera numer PESEL naszego pracownika. Szczególnie jest to istotne dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców. Od 2018 każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi posiadać PESEL. W przypadku jego braku, powinien jak najszybciej wystąpić o jego nadanie do urzędu gminy.  Brak posiadania tego identyfikatora uniemożliwi bowiem płatnikowi prawidłowe sporządzenie takim pracownikom informacji Pit-11, jak również spowoduje odrzucenie deklaracji w systemie elektronicznym. W konsekwencji może to doprowadzić do złożenia informacji po ustawowym terminie, za co płatnikowi mogą grozić sankcje z kodeksu karnego skarbowego.

Reasumując:

– do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy składają elektronicznie imienne informacje o dochodach swoich pracowników sporządzone według ustalonego wzoru,

– do 28 lutego 2019 roku płatnicy przekazują w/w informacje swoim pracownikom.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie tutejszego US – sala obsługi oraz pod nr telefonu 71/389-24-40 wew. 235

inf