Prezentacja maty masującej zakończyła się rachunkiem na 16 tys. zł!

Tadeusz Rorbach zastanawia się, czy firma zagrała uczciwie? - Jeżeli na 20 osób, które się zbadały i przyszły na spotkanie, większość podpisała umowy lub wpłaciła pieniądze? To czy mogą to anulować i odzyskać swoje?

Nie wiem, jak skończy się moja historia. Ale chciałbym przestrzec innych – mówi Tadeusz Rorbach z Wołowa. Nasz Czytelnik myślał, że kupuje po okazyjnej cenie matę masującą. Teraz twierdzi, że słono przepłacił i próbuje anulować umowę. Ale firma Remedium Centrum rezygnacji przyjąć nie chce.

Władysław: Też podpisałem umowę na 5 tys. zł, i okazało się że mam zapłacić 8 tys. zł. wycofałem się natychmiast z takiej umowy. Oni codziennie rekrutują po 20- 30 osób w różnych miastach.

Czujemy się oszukani – mówi Tadeusz Rorbach z Wołowa. – Żona poszła ze szwagierką na spotkanie z firmą Remedium, która w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie. Tam podpisały umowy na 5 tys. zł z firmą która wręczyła jej matę zdrowotną. Firma z Ostrowa Wielkopolskiego wynajęła salę w OSiR Wołów i przygotowała prezentację. Były badania krążenia, badania układu krwionośnego, układu nerwowego.

Pan Tadeusz pokazuje umowę, numery telefonów, na które miał dzwonić w razie wątpliwości. Umowa obowiązuje. Kupili po “okazyjnych” cenach sprzęt masujący i wpłacili już 1500 zł. Później sprawdzili cenę i twierdzą, że zamawiając go w innej firmie, przez internet, zapłaciliby nawet kilkanaście razy mniej. Chcieli więc zrezygnować z umowy. Dzwonili do firmy. Niestety – jeden numer milczał, w drugim włączała się poczta głosowa. Ale nawet tu informacji zostawić nie można było, bo bo skrzynka była zapchana. – Dopiero za 4 razem, ktoś odebrał – irytuje się pan Tadeusz. – Prowadzimy teraz kroki w celu odstąpienia od umowy, nie wiem czy odzyskam moje 1500 zł, które już wpłaciłam – zastanawia się pani Halina. W najgorszej sytuacji jest Lilianna, która ma 700 zł renty i dla niej wydatek 5 tys. zł to katastrofa. – Jeszcze komorników nam po nasyłają i będziemy musieli się “boksować” po sądach – kończy pan Tadeusz.

Prezentacja odbyła się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie. Czy gmina ma wpływ na to komu wynajmuje sale?

Ośrodek Sportu i Rekreacji wynajął firmie Centrum Remedium Sp. z o. o. salę 10 grudnia – potwierdza Maciej Nejman, dyrektor OSiR. – Na przestrzeni roku ośrodek wynajmuje swoje przestrzenie różnym firmą, które organizują przedsięwzięcia o dość szerokim zakresie tematycznym. Dotarły do nas już informacje, że niektóre osoby uczestniczące w organizowanym przez firmę spotkaniu czują się oszukane. Oczywiste jest dla mnie, że jeśli te informacje zostaną potwierdzone firma Centrum Remedium Sp. z o. o. nie będzie miała możliwość korzystać z jakichkolwiek przestrzeni Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pokrzywdzone osoby chciałbym zachęcić do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który mieści się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Panieńskiej. Punkt działa w poniedziałki, wtorki, czwartki (12:00 – 16:00) oraz w środy, piątki (9:00 – 13:00) – kończy dyrektor Nejman.

Dodzwoniliśmy się do firmy. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że prezentacja była, ale nie ma osoby decyzyjnej która mogłaby z nami porozmawiać i wyjaśnić wątpliwości co do zawieranych umów. Nie podano nam nazwiska osoby, z którą mielibyśmy rozmawiać po nowym roku. Pani w rejestracji zasłaniała się RODO, twierdząc, że nie poda nazwiska nawet właściciela firmy. Do tematu wrócimy.

Zwróciliśmy się z pytaniem do policji w Wołowie. Oto komentarz:
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie odnotowała zgłoszeń dotyczących oszustw na tzw. pokazach, w tym także nie odnotowano zgłoszeń przeciwko firnie podanej przez Państwa w zapytaniu. Policja dolnośląska, w tym także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie prowadzą działania profilaktyczne pn. ” Wzorowy senior”, w ramach których m.in. ostrzegają o tego typu oszustwach. W przypadku zaistnienia oszustwa należy z posiadaną dokumentacją (dowody zakupu, faktura, towar, zaproszenie na pokaz itp.) zgłosić się do najbliżej jednostki Policji i złożyć stosowne zawiadomienie. Zachęcamy także, aby w przypadku uzyskania zaproszenia na dany pokaz współpracować i informować o tego typu wydarzeniach Powiatowego Rzecznika Konsumentów działającego przy Starostwie Powiatowym w Wołowie. Policja wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzą również kampanię “Seniorze, nie daj się oszukać”. Celem tej kampanii UOKiK jest ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi zachowaniami niektórych przedsiębiorców w trakcie zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Problem dotyczy zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci – przede wszystkim seniorzy – są wprowadzani w błąd i ponoszą w związku z tym dotkliwe straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Materiałem informacyjnym są dwa spoty, które zwracają uwagę na zagrożenie, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej. https://www.uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538, https://www.uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539/Źródło: UOKiK/.