W końcu możemy się szkolić i zostać „terytorialsami”

Takimi słowami entuzjazmu rozpoczynają się w większości rozmowy prowadzone z przyszłymi ochotnikami na żołnierzy w dolnośląskiej Brygadzie.

Po prawie czterech miesiącach realizacji  przez 16 Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej operacji pk. „Odporna Wiosna”, Brygada przywraca szkolenia podstawowe i rotacyjne.

Przywrócenie szkolenia nowych ochotników w celu kontynuacji planu rozwoju formacji sprawia, że już 3 lipca prawie 120 ochotników przekroczy bramę 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Najbliższe 16 dni spędzą na szkoleniu podstawowym na poligonie w Żaganiu. Pierwszy dzień szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki” to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne nowo przybyłych ochotników.

O tym, co czeka uczestników pierwszego dnia szkolenia, mówił kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej:
– Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej nowo powołani żołnierze swój pierwszy dzień w służbie rozpoczną od wypełnienia ankiety czyli tzw. wywiadu na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Ponadto zostaną wyposażeniu w środki ochrony osobistej a także przejdą badania lekarskie.
Żołnierzom zostaną wydane przedmioty umundurowani i wyposażenia. Zostaną również przeszkoleni z zakresu znajomości broni, ponieważ już pod koniec pierwszego dnia w szeregach dolnośląskich „terytorialsów”, zostaną wyposażeni w karabinki MSBS Grot i z tymi karabinkami będą nierozłączni podczas całego szkolenia poligonowego.

15.11.2019 Slupsk
Wcielenie 7PBOT
Fot. DWOT

W kolejnych dniach kandydaci będą nabywali praktyczne umiejętności bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Zapoznają się również z zasadami panującymi na polu walki, w praktyce będą uczyć się przetrwania i udzielania pierwszej pomocy oraz zasad topografii.
Jest to cykl szkolenia podstawowego, które każdy nowo wstępujący ochotnik do Wojsk Obrony Terytorialnej musi przejść, aby móc złożyć przysięgę wojskową – wskazał płk Artur Barański – Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– W szkoleniu wyrównawczym, które rozpocznie się 11 lipca w sobotę wezmą udział również rezerwiści, jednakże ich szkolenie jest krótsze i głównie ma na celu wyrównanie różnic w wyszkoleniu wojskowym.
Ci, którzy ukończą szkolenie podstawowe, już 18 lipca złożą na Karlikach w Żaganiu przysięgę wojskową i jako, ”terytorialsi” rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych w systemie weekendowym -podkreśla Dowódca Brygady płk. Artur Barański

Jest to drugie wcielenie, które rozpocznie się szkoleniem kandydatów na żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w 16 DBOT. Jest to także druga 16-tka, czyli szkolenie poligonowe dla ochotników, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.

15.11.2019 Slupsk
Wcielenie 7PBOT
Fot. DWOT

Jak będzie wyglądało szkolenie ochotników „szestnastki” w warunkach koronawirusa? Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej na poligonie w Żaganiu będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań.  Stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Wszyscy żołnierze zostaną wyposażeniu w środki ochrony osobistej. Dowódcy żołnierzy będą zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia.

Nowo powołani żołnierze rozpoczną terytorialną służbę wojskową w 161 wrocławskim batalionie lekkiej piechoty i tym samym zasilą szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Wraz ze zmianą modelu kontroli epidemii, żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przywracają szkolenia, które będą  realizowane równolegle z działaniami przeciwkryzysowymi.
Działalność 16 DBOT będzie ukierunkowana na zapewnienie balansu pomiędzy realizacją szkolenia, a utrzymaniem zdolności do wsparcia identyfikacji i izolacji ognisk koronawirusa.

Formowanie brygady rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku. Obecnie kompletowany jest sztab Brygady oraz 161 wrocławski batalion lekkiej piechoty. Docelowo Brygada i Batalion będą liczyły ok 1000 żołnierzy w tym około 800 „terytorialsów”. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. Misją 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności województwa dolnośląskiego.