W niedzielę wybory do Sejmu i Senatu

13. października w niedzielę pójdziemy do urn

Jak, gdzie i kto może głosować w tegorocznych wyborach?

Wybory parlamentarne są powszechne, co oznacza, że każdy obywatel może w nich uczestniczyć. Istnieją jednak ograniczenia tego prawa.

Kto nie może głosować?
– osoby pozbawione praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
– osoby pozbawione praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu,
– osoby ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
Jak będziemy głosować?
Polacy będą wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Otrzymamy dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do sejmu) będą listy komitetów  z nazwiskami kandydatów, na drugiej (do senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.
Głosowanie będzie polegało na postawieniu dwóch przecinających się linii (znak X) w kratce obok nazwiska kandydata.  Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos w wyborach do sejmu i jeden w wyborach do senatu, czyli na każdej z kart głosowania możemy postawić jeden X.
Przypominamy:
Lokale wyborcze w niedzielę czynne są od 7.00 do 21.00.
Zapraszamy na wybory!