Walka z uzależnieniami na Dolnym Śląsku

Samorząd województwa co roku przeznacza 1 mln złotych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień na Dolnym Śląsku.

Wspieranie programów terapeutycznych dla pacjentów i ich rodzin, dofinansowanie badań określających skalę zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, podnoszenie kwalifikacji terapeutów czy polepszenie warunków leczenia w dolnośląskich placówkach.
To działania realizowane przez samorząd województwa, które mają pomóc w walce z problemami uzależnień.

Urząd marszałkowski co roku przeznacza 1 mln złotych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień na Dolnym Śląsku. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi (do 18% zawartości alkoholu) przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa dolnośląskiego.

Podejmujemy szereg działań zapobiegawczych, które mają pomóc w walce
z uzależnieniami. W tym roku, w ramach europejskiego programu, przeprowadzone zostaną badania w szkołach ESPAD. Określą one rozmiary i trendy zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną województwa, ocenią również dostępność do tych substancji, a także postawy uczniów wobec nich
– mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Badania nadzoruje Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze. W ramach przyznanej dotacji przez samorząd województwa – blisko 300 tys. złotych – prowadzone są także programy terapeutyczne dla pacjentów i ich rodzin, superwizje grupowe pracowników lecznictwa odwykowego oraz podnoszone są kwalifikacje zawodowe terapeutów uzależnień. W strukturach szpitala funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW), którego zadania wspiera w realizacji samorząd.

Wspierane są również oddziały leczenia uzależnień m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Lubiążu, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

Samorząd województwa przekazuje także dotacje na Punkty Konsultacyjno-Diagnostycznew Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu, gdzie można bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo wykonać testy na obecność wirusa HIV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Prowadzone są tam również konsultacje w zakresie ryzyka zakażenia HIV i sposobów jego uniknięcia, a także podnoszony jest poziom wiedzy dotyczącej HIV/AIDS i bezpieczniejszych zachowań seksualnych.

Ważnym zadaniem jest również terapeutyczno-edukacyjny program redukcji szkód, polegający na specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Dotację w wysokości 30 tys. zł. na jego realizację otrzymało Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ. Celem programu jest utrzymanie w abstynencji osób uczestniczących w leczeniu substytucyjnym (farmakologiczna metoda leczenia) oraz tworzenie warunków umożliwiających im powrót do życia w społeczeństwie. W ramach zadania realizowana jest terapia indywidualna, edukacja zdrowotna, poradnictwo socjalne, a także udzielanie poradnictwa osobom uzależnionym, oczekującym na uczestnictwo w programie.

Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi, Komendą Wojewódzką Policji czy Pełnomocnikami ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w każdej ze 169 gmin. To organizacje pozarządowe, czyli ludzie, którzy wiedzą jak walczyć z uzależnieniami inicjują projekty, które później my będziemy finansować. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy organizacje zajmujące się walką z nowymi formami uzależnień, tymi które są znakiem naszych czasów, czyli uzależnienia od internetu i gier komputerowych zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.