Wstąp do policji. Dni Otwarte na komendzie

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ogłasza “Dni Otwarte” dla osób zainteresowanych służbą w Policji.

Podczas spotkań, każda z osób będzie mogła zapoznać się z procedurą rekrutacji do służby w Policji i wziąć udział w zajęciach sportowych przygotowujących do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy techniki, a także kondycji (warunkiem wzięcia udziału w tych zajęciach jest posiadanie stroju sportowego). Zajęcia sportowe odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu  od godziny 13.00.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

– posiadać polskie obywatelstwo,

– posiadać nieposzlakowaną opinię,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystać w pełni z praw publicznych,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

“Dni otwarte” odbywają się w terminach:

– 02, 09, 16, 23, 30 września 2019 r.

– 07, 14, 21, 28 października 2019 r.

– 04, 18, 25 listopada 2019 r.,

od godziny 11.00 w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.