Wyrównywanie szans. Pieniądze na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Powiatowy Urząd Pracy oferuje szeroki wachlarz form wsparcia na rynku osób niepełnosprawnych. Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje m.in. zwrot poniesionych kosztów na szkolenie takich osób.Dowiedz się więcej…

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów szkolenia?

Aby uzyskać refundację pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.