Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia, że ze względu na występowanie dużego zagrożenia pożarowego z dniem 04.07.2019 r. na terenie całego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu.


Tereny leśne objęte zakazem wstępu będą oznakowane tablicami “Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obecnie zakaz obowiązuje do 31.07.2019 r. Dokładna data odwołania zakazu będzie aktualizowana przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie na stronie internetowej. My też będziemy informować naszych czytelników.

osa