Zakładnicy w Urzędzie Miejskim w Wołowie, detonacja bomby i ewakuacja uczniów wołowskiego liceum

Spokojnie… To tylko ćwiczenia, które odbędą się w Wołowie między 23 a 26 maja. Ale można spodziewać się pewnych utrudnień. Sprawdź, co nas czeka.

Służba Więzienna organizuje na terenie Wołowa i Brzegu Dolnego IV Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pt. „Tactical Prison Rescue 2017”. – W myśl: „przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”.

W przedsięwzięcie zaangażowane są najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej – komentuje kpt. Leszek Kołtun, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, organizator warsztatów. – Oprócz piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, udział swój wstępnie zapowiedziało Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, żołnierze Wyższej Szkoły Oficerskiej, Wojsk Lądowych oraz Bataliony Powietrznodesantowe i Wojska Obrony Terytorialnej. Podczas ćwiczeń zostanie sprawdzony poziom wyszkolenia grup, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego, wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów, które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne.

Funkcjonariusze będą musieli zmierzyć się m.in. z detonacją ładunków wybuchowych i uwalnianiem zakładników z Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz ewakuacją uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie.

Celem zawodów będzie też zintegrowanie grup, wymiana doświadczeń i umiejętności. – Konkurencje, czyli 8 stacji zadaniowych, będą umieszczone 15 km od miejsca, gdzie przebywają służby, a przypadki będą odzwierciedlać zdarzenia występujące najczęściej – wyjaśnia kpt. Leszek Kołtun. – Obecność funkcjonariuszy 10 jednostek specjalnych z różnych formacji oraz 15 GISW w Brzegu Dolnym i Wołowie staje się doskonałą okazją do wspólnych ćwiczeń i zaangażowania wszystkich jednostek ratujących życie zwykłych obywateli.

W środę, 24 maja w godz. 10-14, w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury będą zorganizowane targi najnowszych technologii wojskowych i paramilitarnych.

W związku z zawodami, 24 maja ruch w okolicy wołowskiego Rynku w godzinach 7-12 będzie wyłączony, a Urząd Miejski w Wołowie będzie nieczynny w godzinach 10-11.30. O szczegółach związanych z utrudnieniami będziemy informować na bieżąco.