Zapisz się na bezpłatne szkolenia i zostań project managerem!

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation i AgilePM Foundation wraz z egzaminem. Szkolenia z egzaminami są pokrywane przez Process Team w 100% 
 
Prince2 Foundation i AgilePM Foundation są to akredytowane szkolenia, po których po zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat.

Prince2Foundation – https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenie-prince2-foundation/
AgilePMFoundation – https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenieagilepm-foundation/

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
  • ukończyły 18 r. życia (tj. od 18 urodzin) – wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w pierwszym dniu udziału we wsparciu w ramach projektu.
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • nie uczą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),
  • zamieszkują (tj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przebywają z zamiarem stałego pobytu) w województwie dolnośląskim na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji lub Obszaru Interwencji Doliny Baryczy lub Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej lub Obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej lub Zachodniego Obszaru Interwencji (w załączniku szczegółowy wykaz).
Terminy i miejsca szkoleń:

WOŁÓW

  • 1-3.03  Prince2Foundation
  • 8-10.03  AgilePM Foundation

ŚRODA ŚLĄSKA

  • 1-3.03 AgilePM Foundation
  • 8-10.03  Prince2Foundation