Zmiany organizacyjne w OSP! Powołano nowe komisje!

Zmiany organizacyjne w OSP. Powołano dwie dodatkowe komisje.

Zebranie zwołane zostało przede wszystkim w związku z obowiązującymi zmianami w chwale o prawie stowarzyszeń. Przegłosowane miały być zmiany statutowe. Aby było ono prawomocne, powołane musiały zostać dwie dodatkowe komisje – mandatową – skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.
Proponowane zmiany przegłosowano jednogłośnie. Obejmowały one przede wszystkim kwestie organizacyjne, decyzyjność Ochotniczej Straży Pożarnej oraz formę reprezentowania stowarzyszenia.
Kolejnym, ostatnim już punktem spotkania, była propozycja nadania tytułu honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej druhowi Krzysztofowi Grudniowi – za szczególne zasługi w rozwój OSP oraz wzorowe wykonywanie swoich obowiązków. Tę również przegłosowano jednogłośnie, dzięki czemu przebieg zebrania uznać można za wyjątkowo sprawny, uchwalając wszystkie niezbędne zmiany.

Okładka- Brzegdolny.pl