Czy nasz rynek pracy jest bezpieczny ? Czy cudzoziemcy rywalizują z nami o pracę ?

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Jakie prawa mają cudzoziemcy ? Jakie warunki pracy maja i czy stoi za nimi prawo? 

 

Tego dowiesz się w ostatnim numerze tygodnika Kurier Gmin lub na eprasa.pl