Główny Inspektor Sanitarny wycofuje partię produktu

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie dwóch partii sezamu bio ze względu na wykrycie tlenku etylenu.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez Eko-Wital Sp. z o.o. wycofaniu dwóch partii sezamu ze względu na wykrycie tlenku etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Firma Eko-Wital Sp. z o.o. poinformowała swoich klientów o konieczności zwrotu produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.