Aktywni seniorzy w Wińsku czyli Program Senior+

W grudniu oficjalnie otwarto Dzienny Dom “Senior +” w Wińsku. Co oferuje placówka dla mieszkańców? Ile kosztowała inwestycja?

Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny w ramach programu Senior+, była to kwota 300 tys. zł, resztę 80 tys. zł dołożyła gmina Wińsko. Placówka jest zlokalizowana przy ul. Piłsudskiego 34. Do dyspozycji jest 15 miejsc dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powyżej 60. roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom “Senior +” obejmuje w szczególności:

– obiad oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach własnych możliwości;

– zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;

– zajęcia w zakresie aktywności ruchowej i rehabilitacji;

– spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Gminy Wińsko.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku przy ul. Plac Wolności 13, w godz. 7.30 – 15.30. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie GOPS Wińsko.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

(71)7382464, (71)7503670.