Nowa forma wsparcia lokalnych firm. Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+

Już w ubiegłym tygodniu Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór na dofinansowanie zatrudnienia pracowników po 50. roku życia. Jest to forma wsparcia pracodawców, którą zdecydowaliśmy wprowadzić bo pojawiło się takie zapotrzebowanie na lokalnym rynku. Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Jakie korzyści niesie ze sobą taka forma zatrudnienia?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną, otrzymasz dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60; 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Co w zamian muszą spełnić korzystający z pomocy publicznej przedsiębiorcy?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w najnowszym numerze Kurier Gmin lub na eprasa.pl