Rycerze królowej

Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami – a jeśli tak, to najwyższy czas zamykać rozdziały związane ze sportową rywalizacją w mijającym roku szkolnym. W maju na wrocławskim stadionie lekkoatletycznym rozegrał się strefowy finał szkół podstawowych w czwórboju, obejmującym dyscypliny: biegi na 60 i 1.000m, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową, choć jak twierdzą Amerykanie – baseballową. W skład każdej z drużyn wchodzi 6 zawodników, a w końcowej klasyfikacji nie uwzględnia się rezultatów najgorszego reprezentanta.

W majowych zawodach o końcowe zwycięstwo rywalizowało 12 ekip, a nasz powiat w tym lekkoatletycznym towarzystwie reprezentowali uczniowie SP w Pogalewie Wielkim. Z całą pewnością nie ich wymieniano w gronie faworytów, ale do miana najlepszego zawodnika imprezy szybko urósł Arkadiusz Daniel, okazując się najlepszym w biegu na 60m (7,97s.) i skoku w dal (5,32m), a w pozostałych konkurencjach uzyskał na tyle dobre wyniki, iż z sumą 295 punktów okazał się najlepszym lekkoatletą zawodów (w stawce 72 konkurentów). Pogalewianom nie udało się jednak przebić rywali i ostatecznie uplasowali się na 5.pozycji.

1.

SP 45 Wrocław

1.060 pkt.

2.

SP Kiełczów

1.003 pkt.

3.

SP 46 Wrocław

965 pkt.

4.

SP 6 Oleśnica

963 pkt.

5.

SP Pogalewo Wlk.

953 pkt.

Do regionalnego finału automatyczny awans uzyskały dwie pierwsze drużyny (również ze stref legnickiej, wałbrzyskiej i jeleniogórskiej) oraz 4 drużyny z najlepszymi wynikami ze wszystkich stref. Choć naszym reprezentantom nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu, to jednak ich rezultat był na tyle dobry, iż pogalewski zespół powalczy również w finale dolnośląskim.