Wtorkowe szachy na wołowskim zamku

Stowarzyszenie Jezierzyca wraz z Powiatem Wołowskim oraz Młodzieżową Radą Powiatu Wołowskiego zapraszają w każdy wtorek wakacji o godz. 16 na warsztaty szachowe.