Wieści z kresów : Ratowanie mogił kolejarzy czyli Kołomyja 2017

W roku 2017 grupa wolontariuszy, zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej, wyjechała na Kresy, aby kontynuować rozpoczęty w 2010 roku, remont wielkiego (8,5 ha), zabytkowego, rzymsko – katolickiego cmentarza w Kołomyi. Wolontariusze wyjeżdżają co roku w okresie wakacji i przez 1,5 – 2 tygodni pracują na tamtejszej nekropolii, ratując przed zapomnieniem kolejne fragmenty całego obszaru cmentarza.

W 2017 zaplanowano następny działań, a ze względu na osobę organizującą corocznie całość działań (sprzętowo, finansowo, logistycznie), będącą czynnym pracownikiem PKP Cargo S.A. (w Zakładzie Dolnośląskim), postanowiliśmy otoczyć naszymi szczególnymi działaniami, odkryte na tym cmentarzu w latach poprzednich, mogiły kolejarzy.

Wszystko to obok normalnie zaplanowanych prac dotyczących kolejnego, nie remontowanego dotychczas, sektora tej nekropolii.

3 lata wcześniej zostały podniesione z ziemi i odrestaurowane 2 pomniki kolejarzy, wykonane z pięknego czerwonego piaskowca, które napotkaliśmy w remontowanym wówczas rejonie cmentarza, lecz tym razem chcieliśmy nasze działania “zadedykować” pozostałym, odnalezionym dotychczas w różnych, rozrzuconych względem siebie, miejscach całego obszaru nekropolii, mogiłom kolejarskim.

Mogiły te wymagały pilnych prac restauracyjnych, aby ocalić jeszcze w możliwym stopniu, pamięć o pochowanych tam, a żyjących w przedwojennej Polsce, na terenie Kresów wschodnich, przedstawicielom zawodu kolejarskiego. Takich grobów, dotychczas, na kołomyjskim cmentarzu odkryliśmy 9.

Chcesz wiedzieć kogo znaleźliśmy ?… Czytaj w gazecie lub na własnym telefonie