Znicze na Kresy zebrane [wideo]

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej w Wołowie po raz 12 przystąpiło do zbiórki lampek na Kresy. W akcji wzięły udział: Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Warzęgowie, Orzeszkowie, a także Zespół Szkół nr 1 w Wołowie, które zebrały znicze na polskie cmentarze na Kresach.

Inicjatywa ratowania polskich cmentarzy na Wschodzie ciągle się rozwija i musimy o tym pamiętać.  Dziś nie jest już tylko rodzajem sentymentalnej podróży na mityczne Kresy, ale poprzez odkrywanie korzeni daje młodym ludziom możliwość głębokiego kształtowania ich tożsamości. – Warto podkreślić, że coraz częściej młodzież wybiera te miejsca na Kresach – opowiada Joanna Szulc- Drębkowska, koordynatorka akcji Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej w Wołowie – z których pochodzili ich przodkowie. – Wszystkie znicze jak corocznie zapłonęły na polskich grobach, często pierwszy raz po wielu latach. – Zbierane przez młodzież znicze trafiają na opuszczone polskie groby na zapomnianych cmentarzach na Kresach- informuje Zbigniew Marzoch z SP w Warzęgowie.

Zarząd TMKK składa podziękowania wszystkim, którzy wsparli zbiórkę zniczy na Kresy. Znicze zostały zapalone na cmentarzach w Palikrowach, Podkamieniu, Hucie Pieniackiej, Brodach na Ukrainie. W Brodach Stowarzyszenie “Orzeł Biały” z prezesem Natalią Celuch zapalili znicze w ramach akcji: “Światełko Pamięci”  na cmentarzu styczniowych powstańców. Uczczono też w ramach akcji: ” Światełko Pamięci” i zapłonęły znicze dla Polaków zamordowanych w 1944 r .

red. Wojciech Orłowski Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej w Wołowie