Chcą być odrębnymi wsiami i mieć swoich sołtysów. Decyzję podejmą radni

Sołectwa Piskorzyna – Naroków i Wińsko – Rogówek chcą się podzielić – poinformował Urząd Gminy w Wińsku.

– Zarówno Naroków, jak i Rogówek spełniają warunki, by być odrębnymi wsiami z sołtysem i radą sołecką, dlatego wójt pozytywnie podchodzi o tej propozycji – informują gminni urzędnicy.

Konsultacje w tej sprawie zostaną przeprowadzone na przełomie sierpnia i września, a uchwały przedstawione radnym jesienią.

/źródło: UG Wińsko/