Czy ulice w największych wsiach doczekają się nazw?

Wójtowa Jolanta Krysowata-Zielnica pyta mieszkańców co sądzą o wprowadzeniu nazw ulic dla największych miejscowości w gminie Wińsko.

Pod uwagę brane są Krzelów, Orzeszków, Małowice, Głęgowice i Wyszęcice.  – Dla porządku, dla bezpieczeństwa,  a także dla ułatwienia pracy kurierom i odwiedzających największe miejscowości, padła propozycja, aby nadać nazwy ulicom i tym samym zmienić numerację – informuje Urząd Gminy Wińsko.