O Polakach mieszkających w niemieckim Winzig przed 1919 rokiem

bklCzęść druga historii rodziny mieszkającej w Wińsku przed II Wojną Światową.
Wraz z ofensywą sowiecką znad Wisły władze niemieckie zarządziły 20 stycznia 1945 roku obowiązkową ewakuację ludności cywilnej Wińska. 23 stycznia do miasteczka wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, choć bezpośrednich walk o miasto nie prowadzono, to spalony został ratusz, a z zabudowy przyrynkowej ocalało zaledwie sześć kamieniczek.
Więcej w aktualnym Kurierze Gmin.