Pomoc dla Mai. Dziewczynka potrzebuje naszego wsparcia

Maja ma 13 lat. Jest pogodną i sympatyczną dziewczynką. Wychowuje się w niepełnej rodzinie. Kiedy Maja miała 8 miesięcy jej tato odszedł od rodziny, pozostawiając ją bez środków do życia i pomocy. Dziewczynka ma rodzeństwo- starszą siostrę i brata oraz młodszego brata. Obowiązek szkolny realizuje w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Maja ma bardzo bogatą przeszłość chorobową. Urodziła się z wadą serca. Ma ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD). W wieku 2 miesięcy przeszła poważną operację. Wykonano jej zabieg w krążeniu pozaustrojowym- zamknięto ubytek międzykomorowy z dostępem przez zastawkę trójdzielną szwem na łatkach. Do dnia dzisiejszego dziewczynka pozostaje pod stałą opieką kardiologa. Leczy się również w poradni endokrynologicznej z uwagi na niedoczynność tarczycy, niedobór wzrostu oraz nadwagę. Stan zdrowia Mai jest również pod kontrolą nefrologa z uwagi na dysfunkcje układu moczowego, nawracające zakażenia układu moczowego, dysharmonijny rozwój nerek oraz podejrzenie zespołu Silvera- Russela.

Ma również stwierdzoną encefalopatię oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Dziewczynka, z uwagi na niepełnosprawność nie potrafi płynnie czytać, grafomotoryka jest na niskim poziomie. Potrzebuje stałej kontroli i pomocy osoby dorosłej. Lekarz psychiatra stwierdził u dziewczynki również zaburzenia zachowania. Gastroenterolog stwierdził również u niej nietolerancję laktozy, ale obserwacja w kierunku celiakii dotychczas jest negatywna.

Maja jest również pod stałą opieką lekarza immunologa z uwagi na niedobór IgA, IgG4, obniżoną liczbę limfocytów T o fenotypie CD3+, CD4+, CD8+ oraz niedobór witaminy D. Z uwagi na bardzo niską odporność, dziewczynka jest często nieobecna na lekcjach w szkole. Przyjmuje na stałe leki przepisane przez lekarza alergologa z uwagi na przewlekły katar i kaszel. Dziecko pozostaje również pod stałą opieką genetyka, ponieważ stwierdzono u Mai zespół cech dymorficznych oraz wykonano badanie w kierunku zespołu DiGeorge’a. Dziewczynka posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie z uwagi na całościowe zaburzenia rozwojowe (symbol 12-C).

Zebrane środki pieniężne mama dziewczynki przeznaczy na wykonanie badań genetycznych, potrzebnych do dalszej wnikliwej diagnozy Mai oraz dalszego leczenia. Koszt badań jest bardzo wysoki, a rodzinny nie stać na jego pokrycie. Mama oraz rodzeństwo Mai są pełni nadziei, że kiedyś będzie mogła normalnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Licytacje dla Mai: https://www.facebook.com/groups/1124079988061489/?ref=share
Zrzutka:
https://zrzutka.pl/7b8fw5?utm_medium=social