Rozmawiali o bezpieczeństwie kierowców, pieszych i rowerzystów

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odwiedzili Wińsko.

Tematem z rozmów z wójt Jolantą Krysowatą – Zielnicą było bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów, którzy poruszają się po drodze krajowej nr 36.

– Pierwszą z omawianych kwestii było obniżenie chodnika przy wjeździe do nowej siedziby Poczty Polskiej w Rynku – informuje Urząd Gminy w Wińsku. – Drugą było omówienie możliwości poszerzenia fragmentu ulicy  Kościuszki w newralgicznym punkcie przy Komisariacie Policji.

Dyskutowano też o tym, jak można poprawić bezpieczeństwo osób poruszających się rowerami i na piechotę na kąpielisko Zalew Słup.

/źródło: UG w Wińsku/