Rozmawiali o świetlicy, boisku i doposażeniu szkoły

Mieszkańcy Głębowic i Trzcinicy spotkali się z wójt gminy Wińsko Jolantą Krysowatą – Zielnicą i Moniką Myrdzio, kierownikiem Referatu Edukacji.

– Głównymi tematami spotkania były sprawy związane ze świetlicą i warunkami jej użyczania, doposażenia boiska Zrywu Głębowice, a także wydatków z funduszu sołeckiego – informuje Urząd Gminy Wińsko. 
Podczas spotkania poruszono również temat szkoły w Głębowicach, która w ostatnim czasie została doposażona w komputery. Nowy sprzęt pojawi się również w pracowniach chemicznej i fizycznej. 

/źródło: UG Wińsko/