Ruszył program “Umiem pływać”

Ruszył program “Umiem pływać”

Po raz kolejny uczniowie Gminy Wińsko biorą udział w projekcie “Umiem Pływać”.

W 1 etapie – lekcje nauki pływania pobierają dzieci ze szkół w Orzeszkowie i Krzelowie.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2018 roku rokiem Odry Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z Odrą, jej dopływami i innymi akwenami.

W konkursie można składać oferty, które dotyczą popularyzacji i upowszechniania aktywności sportowych i rekreacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym. W ramach konkursu można było ubiegać się o dofinansowanie imprez, zawodów sportowych i cyklicznych zajęć na Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach oraz dolnośląskich rzekach, a także popularyzację różnych sportów wodnych oraz aktywności uprawianych w bezpośredniej bliskości wody.