Spotkanie o bioelektrowni

Na wniosek nieformalnej grupy PROpozycja Wińska, organizowane jest spotkanie przedstawicieli grupy PEP Bioelektrwonia 2 ze wszystkimi osobami zainteresowanymi budową bioelektrowni w Wińsku.

W spotkaniu wezmą udział specjaliści, eksperci, autorzy i odpowiedzialni za projekt “Bioelektrownia Wińsko”.

Każdy będzie mógł zadać pytanie i uzyskać odpowiedź na temat tej inwestycji. Spotkanie odbędzie się w piątek, 12 maja o godz. 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku na dużej sali.