Stryjno. Rozmowy o remontach dróg w gminie

Wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica zaprosiła do rozmowy o remontach dróg powiatowych starostę powiatu wołowskiego Janusza Dziarskiego. Na spotkanie przyjechał również wicestarosta Michał Gołąb. Włodarze rozmawiali 25 marca z mieszkańcami w Rudawie, Stryjnie, Węgrzcach i Gryżycach.

Więcej w czwartkowym wydaniu Kuriera Gmin.

Pierwsza część z Rudawy -> https://kuriergmin.pl/winsko/rudawa-trwaja-rozmowy-o-remontach-drog-powiatowych-w-gminie-winsko/

Rozmowy w Węgrzcach -> https://kuriergmin.pl/winsko/stryjno-ciag-dalszy-rozmow-z-mieszkancami-w-gminie-winsko/

Rozmowy w Stryjnie: