Świetlice, bioelektrownia i skarga na wójt Wińska (video)

Podczas sesji Rady Gminy radni Wińska dyskutowali na temat świetlic w poszczególnych sołectwach. Są wsie, gdzie placówki nadają się do remontu, w innych w ogóle nie ma takiego miejsca.

Podczas obrad wrócił temat bioelektrowni i sprawozdania, opracowanego przez radnych. Wpłynęła też skarga na wójt Krysowatą-Zielnicę.

Radni uchwalili zmiany w budżecie i przyjęli rezygnację Reginy Grębosz z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

Materiały video z sesji znajdziecie tutaj, a o tematach poruszanych na sesji przeczytacie w kolejnych wydaniach Kuriera Gmin.