W Wińsku pracują nad lokalnym programem rewitalizacji (video)

S0349078 Do zrobienia jest wiele. Wójt, aby przekonać decydentów, że to do jej gminy powinien popłynąć strumień pieniędzy z najnowszego rozdania unijnego, nakręciła film. Z jednej strony pokazuje on piękno tej gminy z jej przyrodą, a z drugiej zrujnowane zabytki, zarośnięte stawy, zdegradowane tereny. Co planują zrobić w gminie Wińsko, o tym w przyszłym wydaniu Kuriera Gmin.