W Wińsku uroczyście otwarto nową siedzibę Poczty Polskiej

Wydarzenie miało miejsce w czwartkowe południe. Placówka funkcjonuje w Rynku w Wińsku.

– Projekt zmiany lokalizacji poczty w Wińsku podyktowany jest planami sprzedaży nieruchomości – FUP to placówka jednoosobowa mieszcząca się obecnie w obiekcie stanowiącym własność Poczty Polskiej. Alokacja placówki pozwoli na zachowanie ciągłości świadczenia usług pocztowych dla mieszkańców i jednocześnie utrzymanie stabilizacji sieci placówek na tym obszarze – mówi Sylwia Potaczek, kierownik Działu Koordynacji Sieci, Region Sieci we Wrocławiu.

Klienci będą obsługiwani od poniedziałku do czwartku od 8 do 14, a w piątek od 14 do 20.

/źródło: www.winsko.pl/