Wicestarosta powiatu wołowskiego zabiera głos na sesji rady gminy w Wińsku. Tematem jest przejście gminy do powiatu lubińskiego

Michał Gołąb zabiera głos w sprawie referendum i uchwały, która dotyczy rozpoczęcia procedury przejścia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego.