Wiemy kiedy będą konsultacje w sprawie wyłączenie gminy Wińsko z powiatu wołowskiego

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wińsko pojawiła się informacja o zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, które dotyczą wyłączenia gminy Wińsko z terytorium powiatu wołowskiego z jednoczesnym włączeniem gminy do powiatu lubińskiego.

Zarządzenie w tej sprawie wydała wójt Jolanta Krysowata – Zielnica. Z dokumentu o nr 64/2019 dowiadujemy się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 marca do 24 czerwca 2019 roku. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Wińsko, przez Wójta Gminy Wińsko, na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji. Do publicznej wiadomości wyniki zostaną ogłoszone w terminie 30 dni od dnia zakończenie konsultacji i będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Wińsko, Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Daty, godziny oraz miejsca konsultacji:
1. 27.03 16.30 świetlica wiejska Smogorzówek
2. 27.03 18.00 świetlica wiejska Smogorzów Wielki
3. 28.03 16.30 pałac Aleksandrowice
4. 28.03 18.00 świetlica wiejska Staszowice
5. 30.03 14.00 świetlica wiejska Moczydlnica Klasztorna
6. 30.03 17.00 świetlica wiejska Domanice
7. 01.04 17.00 świetlica wiejska Boraszyce Małe
8. 01.04 19.00 świetlica wiejska Boraszyce Wielkie
9. 03.04 17.00 świetlica wiejska Dąbie
10. 03.04 19.00 stara świetlica
wiejska
Iwno
11. 04.04 17.00 świetlica wiejska Buszkowice Małe
12. 04.04 19.00 świetlica wiejska Budków
13. 06.04 15.00 świetlica wiejska Turzany
14. 06.04 17.00 świetlica wiejska Białawy Małe
15. 23.04 17.00 altana/autobus Grzeszyn
16. 24.04 17.00 altana/autobus Węgrzce
17. 24.04 19.00 świetlica wiejska Gryżyce
18. 08.05 17.00 świetlica wiejska Wrzeszów
19. 08.05 19.00 świetlica wiejska Kozowo
20. 26.04 17.00 świetlica wiejska Małowice
21. 26.04 19.00 świetlica wiejska Orzeszków
22. 29.04 17.00 świetlica wiejska Chwałkowice
23. 29.04 19.00 świetlica wiejska Jakubikowice
24. 06.05 17.00 altana/autobus Węglewo
25. 06.05 19.00 świetlica wiejska Morzyna
26. 07.05 17.00 świetlica wiejska Brzózka
27. 07.05 19.00 altana/autobus Rudawa
28. 24.05 17.00 altana/autobus Kleszczowice
29. 24.05 19.00 świetlica wiejska Stryjno
30. 08.06 15.00 altana/autobus Białawy Wielkie
31. 08.06 18.00 stara świetlica Konary
32. 12.06 17.00 świetlica wiejska Słup
33. 12.06 19.00 altana/autobus Łazy
34. 13.06 18.00 świetlica wiejska Wyszęcice
35. 14.06 18.00 świetlica wiejska Krzelów
36. 15.06 15.00 altana/autobus Rogów Wołowski
37. 15.06 18.00 świetlica wiejska Rajczyn
38. 17.06 18.00 świetlica wiejska Głębowice
39. 18.06 17.00 świetlica wiejska Baszyn
40. 18.06 19.00 świetlica wiejska Piskorzyna
41. 21.06 18.00 GOK Wińsko Wińsko
42. 24.06 18.00 altana/autobus Przyborów