28 kierowców przekroczyło prędkość, jedna osoba była nietrzeźwa

Policjanci realizowali kolejne wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pod kryptonimem „Prędkość”. Podczas prowadzonych czynności sprawdzili m.in. czy kierujący pojazdami stosują się do ograniczeń prędkości i obowiązujących przepisów.

Głównym celem prowadzonych przez wołowskich policjantów działań pod kryptonimem „Prędkość” było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja ta miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie była nieuchronna.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na: stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów,przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.

– Niestety na blisko 40 skontrolowanych kierujących 28 przekroczyło dozwoloną prędkość – mówi Marzena Pawlik z wołowskiej policji. – Znaczna część tych osób otrzymała mandaty karne. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 47-letnią kierującą, która mając niemal 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowała kolizję drogową.