38 osób na kwarantannie w powiecie wołowskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objętych jest 39 osób.

Gmina Brzeg Dolny – 13 osób
Gmina Wołów – 16 osób
Gmina Wińsko – 10 osób

Spośród wszystkich 39 osób objętych kwatrantanną, 14 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie. Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  od początku pandemii wynosi 101.