52 mieszkańców powiatu wołowskiego na kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie przedstawiła najnowszy raport dotyczący sytuacji epidemicznej w regionie.

Obecnie na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objęte są 52 osoby, w tym: Gmina Brzeg Dolny – 15 osób; Gmina Wińsko – 17 osób, Gmina Wołów – 20 osób.

Spośród wszystkich 52 osób objętych kwarantanną, 3 osoby odbywają kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.