Aktywne ferie z Wołowskim Ośrodkiem Kultury

Wołowski Ośrodek Kultury, w czasie ferii zimowych, zorganizował gminne półkolonie zimowe dla dzieci. Utworzone zostały trzy grupy tematyczne: sportowa, kulinarna i kreatywna. Dzieci podczas zajęć mogły spędzać czas na świeżym powietrzu, grać w gry i tworzyć prace plastyczne.