Aleksandra z Wołowa prosi o wsparcie

Przekaż swój 1% podatku to akcja Kuriera Gmin, w której przedstawiamy osoby potrzebujące pomocy.

Aleksandra Koczuk we wrześniu ubiegłego roku uległa poważnemu wypadkowi. Doznała m.in. złamania kręgów na odcinku szyjnym oraz piersiowym, obrażeń żeber oraz wstrząsu rdzenia kręgowego, przez który ma niedowład kończyn dolnych. Obecnie Aleksandra przebywa w Szpitalu specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu na oddziale rehabilitacji, gdzie lekarze pomagają jej osiągnąć choć częściową samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Przed mieszkanką Wołowa, która porusza się teraz na wózku jeszcze długa rehabilitacja. Aby jej pomóc przekaż 1% podatku na rehabilitację: Stowarzyszenie “Inicjatywa Samorządowa Razem” KRS 0000013407 z dopiskiem Aleksandra Koczuk.

Aleksandrę można wspierać również na Balu Charytatywnym, który odbędzie się 23 lutego 2019 roku o godz. 20.00 w Wołowskim Ośrodku Kultury. W programie imprezy znajdują się: muzyka z lat 80`, smaczne posiłki, zabawa do białego rana i licytacje. Bilety można kupić w sekretariacie Technikum nr 1 przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie.

Przekazanie 1% podatku

 Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

  (źródło: jedenprocent.pl)

Nasza Redakcja czeka na zgłoszenia z krótkim opisem działalności, zdjęciem, numer KRS i historią osoby potrzebującej wsparcia. Informacje prosimy wysyłać na adres iwona@kuriergmin.pl z dopiskiem “1%”.